XPaths – cesty k udržitelnosti v suchých oblastech světa

Fotografie: Bernard Hermant (unsplash.com)

Věda o udržitelnosti nekončí publikováním odborných článků, ale snaží se o dosažení udržitelné kvality života pro člověka i udržitelných podmínek pro přírodu. Těchto cílů však nemůže dosáhnout sama – je k nim zapotřebí místních partnerů, organizací i jednotlivců, kteří se na výzkumu podílí, spoluvytvářejí jeho výsledky a přivádějí je do praxe v rámci „akčních vědeckých projektů“ (science-action projects). 

Jedním z těchto projektů je projekt XPaths zaměřující se na cesty k udržitelnosti v suchých oblastech světa a jejich vzájemné průsečíky. Globální suché oblasti, v projektu zastoupené Brazílií, Senegalem a Španělskem, čelí pod vlivem klimatické změny čím dál problematičtějšímu zásobování vodou pro obyvatele, zemědělství i výrobu energie. Lidé v těchto oblastech tak čelí čím dál složitějším životním situacím. Vzhledem k tomu, že se zároveň jedná o oblasti, z nichž do Evropy dovážíme řadu zemědělských produktů (např. sóju jako krmivo pro hospodářská zvířata, ovoce a zeleninu atd.), vývoj v těchto oblastech nás přímo ovlivňuje. 

Projekt XPaths se zaměřuje na společné promýšlení a odkrývání možných cest k udržitelnosti v suchých oblastech – cest takových, které by byly přínosné pro obyvatele těchto oblastí a zároveň zajistily jejich stabilitu. Tyto cesty jsou v rámci projektu dále převáděny do praxe pomocí akčních „koalic“ s místními obyvateli, politiky i zástupci dalších sektorů (zemědělství, vodohospodářství). Klíčovým prvkem projektu je tak propojit globální plány, jako je např. naplnění Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals), místní představy o kvalitním životě i roli evropských států v politickém a obchodním ovlivňování globálních suchých oblastí. 

Na tomto projektu se podílíme skrze spolupráci se Stockholm Resilience Centre a Sustainable Development Solutions Network ve Švédsku, National Institute for Space Research v Brazílii, French National Centre for Scientific Research ve Francii, a Université Libre de Bruxelles v Belgii. 

Více informací o XPaths bude v průběhu projektu přidáváno na projektový web https://www.xpathsfutures.org/.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: