SustainableCZ is a blog…

…run by the Department of Human Dimensions of Global Change of the Global Change Research Institute (CzechGlobe), part of the Czech Academy of Sciences.

We do research on the interactions between people and the changing world, including the topics of climate change and biodiversity loss. Broadly speaking, our work focusses on Ecosystem Services, Adaptation and Hazards, and Systems Change for Sustainability. We contribute to critical debates on environmental justice, values and institutions.

We work on these problems in Czechia, throughout Europe, and across the Globe, creating knowledge that is useful to people, communities and policy makers.

Our blog provides updates on the work we are doing. You will find posts about project developments, events, scientific findings, and our latest published research. For information on specific projects or people, please visit our department homepage, and/or the contacts tab.

SustainableCZ je blog…

Oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) Akademie věd České republiky.

Zkoumáme interakce mezi lidmi a měnícím se světem. Zaměřujeme se na sociálně-ekologické aspekty udržitelnosti, jako jsou adaptace na změnu klimatu a její mitigace, ztráta biodiverzity, ekosystémové služby, snižování rizika katastrof a systémové změny k udržitelnosti. Přispíváme do klíčových debat o tématech environmentální spravedlnosti, hodnotách přírody a o institucích. 

Pracujeme na různých místech a v různých prostorových měřítcích a snažíme se chápat problémy udržitelnosti v České republice a dalších oblasech napříč Evropou a světem. Přinášíme vědomosti užitečné lidem, veřejnosti i tvůrcům politik a strategií. 

Na našem blogu píšeme o práci, které se věnujeme. Najdete zde příspěvky o aktuálním dění v našich projektech a o akcích, kterých se účastníme a které organizujeme. V příspěvcích píšeme i o našich nových vědeckých závěrech a o aktuálních publikacích. Informace o konkrétních projektech a členech oddělení najdete na domovské stránce našeho oddělení a v sekci Contacts. 

The Department of Human Dimensions of Global Change focuses on the interactions between people and the changing world.

Latest from the blog

FOLLOW SUSTAINABLECZ VIA EMAIL

Enter your email address to recieve notifications about new posts in your inbox.