TRANSPATH: Jak zajistit synergická a spravedlivá opatření v oblasti biodiverzity a klimatu?

Odborníci z CzechGlobe se připojují k mezinárodnímu konsorciu zkoumajícímu, jaké cesty by nám mohly pomoci transformovat řetězce mezi těžbou, výrobou, spotřebou a obchodem tak, abychom dosáhli pozitivních výsledků pro klima a biologickou rozmanitost.

Nový čtyřletý projekt TRANSPATH je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon Europe. Pomůže identifikovat intervence a body působení („leverage points“) pro nastartování transformačních změn na úrovni spotřebitelů, výrobců i organizací, prostřednictvím inkluzivní deliberace. Výzkumný tým složený z předních akademiků, vědecko-politických odborníků a začínajících profesionálů z globálního Severu i Jihu bude spolupracovat s různými typy zúčastněných aktérů, kteří ovlivňují jednotlivé kroky mezi výrobou a spotřebou, nebo jsou jimi naopak ovlivňováni, a řešit tak propojené problémy ztráty biodiverzity a změny klimatu. Projekt se bude orientovat na spolupráci s tvůrci politik a odborníky z praxe, jednotlivci, organizacemi občanské společnosti, malými a středními podniky i nadnárodními korporacemi. K pochopení složité systémové dynamiky vzájemně se ovlivňujících společenských vizí a cest k nim budou využity participativní metodiky.

Zdroj: Projekt TRANSPATH

TRANSPATH hledá způsoby, jak rozšířit chování šetrné ke klimatu a biologické rozmanitosti, a to zvláště v oblasti výroby a spotřeby, prostřednictvím sociálních inovací a strukturálních ekonomických změn v oblasti globálních obchodních předpisů, finančního sektoru EU a globálních komoditních řetězců. Projekt poskytuje jedinečnou příležitost rozvíjet transformační cesty („transformation pathways“) v odlišných kontextech západní a východní Evropy, hledat, co mají tyto cesty v obou regionech společného, a jaké jsou rozdíly, které mohou být specifické pro různá politická, ekonomická, kulturní a historická prostředí. Tímto způsobem chce projekt poskytnout diferencovanější a spravedlivější obraz potenciálních transformačních změn v Evropě.

Projekt TRANSPATH koordinuje Wageningen University & Research a podílí se na něm 12 partnerů z 9 evropských zemí. Více informací naleznete na Twitteru projektu TRANSPATH @TranspathEU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: