PANELOVÉ DISKUZE Opatření v oblasti změny klimatu

Zájemci o přímou účast na akci, která bude probíhat v sidle Akademie věd ČR, Národní 3 v Praze – sál 108, se mohou registrovat na: vano.s@czechglobe.cz
Diskuze můžete sledovat prostřednictvím aplikace ZOOM na bit.ly/PaneloveDiskuze2021 nebo na YouTube
Dotazy k jednotlivým tématům můžete již nyní zasílat na: zizalova.i@czechglobe.cz


Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe Vás srdečně zve na sérii panelových diskuzí, jejichž cílem je veřejnosti vysvětlit problémy související s klimatickou změnou a nabídnout možná východiska.

Během této série diskuzí získáte vědecké informace potřebné k tomu, abyste porozuměli reakci na klimatickou změnu, a to zejména v přípravě na konferenci COP26, která se bude konat v Glasgow od 1. do 12. listopadu. Listopadová COP26 se musí zaměřit na dosažení cílů Pařížské dohody, a proto se musí diskutovaná témata týkat opatření v oblasti změny klimatu. Tento panel Vám pomůže porozumět vědeckým poznatkům, na kterých se zakládá naše reakce na klimatickou změnu, se zaměřením na možné důsledky pro Českou republiku. 

Panelisté

Záznamy diskuzí

Níže jsou k dispozici odkazy na videozáznamy diskuzí nahrané na oficiálním youtube kanálu CzechGlobe. Odkazy budou přidávány max. den po konání každé diskuze.

7.10.2021 (14:00)

13.10.2021 (14:00)

20.10.2021 (10:00)

25.10.2021 (14:00)

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: