PANELOVÉ DISKUZE Opatření v oblasti změny klimatu

Záznamy z diskuzí

Příspěvky panelistů

Co nám říká věda o opatřeních v oblasti změny klimatu? (Zuzana V. Harmáčková)

Opatření v oblasti změny klimatu v ČR: Kde se nacházíme? (JUDr. Hana Müllerová, Ph.D)

Výzvy a příležitosti opatření v oblasti změny klimatu v Česku. (Jan Vávra)

Geopolitické dopady klimatické změny: COP26. (Mgr. Lucie Tungul, Ph.D.,M.A)

Klimatický zákon, institucionální zabezpečení a právo Evropské unie. (Eva Balounová)

Klimatické právo: Legislativní balíček “Fit for 55”. (Hana Müllerová)

Změna klimatu jako společenský problém. (Eva Richter)

Sestřihy zajímavých bodů z jednotlivých diskuzí

Co může každý z nás dělat? Jak vtáhnout lidi/politiky do veřejné debaty?

Přenášení odpovědnosti na město/stát. Sociální dopady klimatických opatření.

Důležitost veřejných služeb. Cena produktů. Změna způsobu konzumování.

Česká perspektiva energetické transformace Jak téma Green Dealu komunikovat?

Celé záznamy diskuzí


Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe Vás srdečně zve na sérii panelových diskuzí, jejichž cílem je veřejnosti vysvětlit problémy související s klimatickou změnou a nabídnout možná východiska.

Během této série diskuzí získáte vědecké informace potřebné k tomu, abyste porozuměli reakci na klimatickou změnu, a to zejména v přípravě na konferenci COP26, která se bude konat v Glasgow od 1. do 12. listopadu. Listopadová COP26 se musí zaměřit na dosažení cílů Pařížské dohody, a proto se musí diskutovaná témata týkat opatření v oblasti změny klimatu. Tento panel Vám pomůže porozumět vědeckým poznatkům, na kterých se zakládá naše reakce na klimatickou změnu, se zaměřením na možné důsledky pro Českou republiku. 

Panelisté

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: