Vydali jsme leták o konkrétních přínosech, které poskytuje příroda lidem

Příroda a ekosystémy poskytují lidem širokou škálu přínosů, které umožňují samotnou existenci lidské společnosti a jsou podstatné pro dobrou kvalitu života. Ať už jde o poskytování potravin, regulaci kvality vody, rekreační zážitky v přírodě a mnohé další.

Abychom všechny přínosy přírody představili a zviditelnili, vytvořili jsme informační leták, který pojednává o různých skupinách přínosů, materiálních, nemateriálních i regulačních. Vychází z koncepčního rámce hodnocení ekosystémových služeb vytvořeného pro projekt Jedna příroda. Stručně shrnuje koncept přínosů přírody (ekosystémových služeb) a uvádí příklady všech 17 kategorií přínosů, které jsou v našem koncepčním rámci obsažené.

Leták, který zpracoval Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe ve spolupráci s ostatními partnery projektu Jedna příroda (https://www.jednapriroda.cz/), má podpořit jasné a srozumitelné představení jednotlivých přínosů přírody pro člověka jak v soustavě Natura 2000, tak i v dalších chráněných (i nechráněných) ekosystémech české krajiny. Osvědčuje se nám jako dobrý podpůrný materiál pro školení o ekosystémových službách pro pracovníky v ochraně přírody, pro diskusi s aktéry, kteří ovlivňují přírodu a krajinu, pro zpracování případových studií i pro informování veřejnosti.

Doporučujeme ho k využití pracovníkům ochrany přírody, neziskovým organizacím či zájemcům o téma hodnocení ekosystémových služeb z řad veřejnosti.

Leták v pdf ke stažení

Příspěvek byl původně publikován zde na stránkách projektu Jedna příroda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: