BIONEXT: Poskytování integrovaných řešení krize biologické rozmanitosti

Odborníci z CzechGlobe se připojují k předním evropským vědcům, aby poskytli praktická a účinná řešení pro řešení globální krize biodiverzity.

Nový čtyřletý projekt BIONEXT, financovaný z programu EU pro výzkum a inovace Horizon Europe, přinese nové poznatky demonstrující, jakými způsoby je biologická rozmanitost základem všech aspektů života, včetně vody, kterou pijeme, potravin, které jíme, a našeho zdraví. Vytvoří také nová doporučení, jak mohou vlády, podniky, komunitní skupiny a další organizace podporovat přírodu a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti. Projekt zdůrazňuje, že biologická rozmanitost musí být v centru každodenních rozhodnutí a tvorby politik, aby byla chráněna příroda a její klíčové přínosy pro člověka. BIONEXT identifikuje udržitelná opatření, která toho umožní dosáhnout.

Ilustrace nexusu, která ukazuje spojitosti mezi biodiverzitou, produkcí vody, jídla a energií, klimatem, transportem a zdravím. Copyright: Projekt BIONEXT.

Výzkumní pracovníci CzechGlobe Zuzana Harmáčková a Simon Vaňo, kteří spoluvedou jeden z projektových týmů, budou zkoumat, co se můžeme naučit z úspěšných případových studií v Evropě a ve světě, které dosáhly synergických přínosů pro biologickou rozmanitost, vodu, zásobování potravinami a energií, dopravu, zdraví a klima. Vědci budou dále spolupracovat s vládami, podniky, nevládními organizacemi, výzkumnými pracovníky, komunitními organizacemi, aktivisty a menšinovými skupinami, aby identifikovali faktory, které pomáhají dosáhnout těchto synergických výsledků prospěšných přírodě i lidem. Na základě těchto informací bude vytvořena aplikace BIONEXT Pathways, která poskytne organizacím a skupinám návod k vytváření politik a strategií v jednotlivých sektorech.

Cílem projektu je přispět novými poznatky a vědecky podloženými řešeními pro udržitelnější budoucnost k činnosti tvůrců politik, občanské společnosti a Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES).

Projekt BIONEXT je koordinován Finským institutem pro životní prostředí (SYKE) a spolupracuje na něm deset partnerů z osmi evropských zemí. Více informací naleznete na internetových stránkách BIONEXT www.bionext-project.eu a Twitteru @BionextProject.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: