Druhá expedice do Zambie: Vlogy z terénního výzkumu

Po roce se do Západní provincie v Zambii vydaly v rámci projektu Coop4Wellbeing výzkumnice z CzechGlobe, Lenka Suchá, Zuzana Harmáčková a Aneta Seidlová, spolu s kolegy z Katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého a z organizace Člověk v tísni. Tým se věnoval prohlubování výzkumu klíčových témat, která jsou důležitá jak pro život místních lidí v Zambii, tak pro zahraniční rozvojové projekty ČR. Během workshopů se zástupci státní správy, neziskových organizací a tradičních vůdců se zaměřili na hlubší poznání vazeb mezi společností a přírodou. V rámci workshopů s drobnými zemědělci zase zkoumali otázky společenských dynamik při přístupu k půdě. Při polostrukturovaných rozhovorech s farmáři zkoumali jejich aspirace (podrobnější informace jsou zde).

Stejně jako minulý rok vznikla během výzkumu série krátkých vlogů. V nich odpovídají členové týmu a někteří aktéři výstižně na tyto (a jiné) otázky:

  • Jak klimatická změna ovlivňuje zemědělství v Zambii a jak se jí zemědělci přizpůsobují?
  • Jaké mají aspirace místní obyvatelé pro sebe a své děti?
  • Jaké jsou pracovní příležitosti v Západní provincii?
  • Jak ovlivňuje přístup k půdě dvojí systém společenské správy?
  • Jaká je energetická situace v Zambii?
  • Jak věda pomáhá v praxi?

Odkazy na vlogy (facebook Akademie věd ČR)

🎥 Workshopy, rozhovory a výzvy terénního výzkumu v Zambii.

🎥 Jak klimatická změna ovlivňuje zemědělství z Zambii? Proč mají dva systémy zemědělství?

🎥 (Ne)dostupnost energií: dřevěné uhlí, bioplyn, voda.

🎥 Pracovní příležitosti.

🎥 Jak věda pomáhá v praxi? Neziskové organizace, sítě kontaktů, atd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: